Online dükkanımıza hoş geldiniz!

Amorf Home İade Şartları

11. CAYMA HAKKI


11.1. ALICI Sözleşme konusu Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen Ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

11.2. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde Ürün bedeli ALICIya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde Ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünün teslimat/kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

11.3. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

114. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

12. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça ALICI, aşağıdaki sözleşmelerde ve durumlarda cayma hakkını kullanamaz.

•Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICInın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.

•Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünlere ilişkin sözleşmeler.

•ALICInın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.

•ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

•Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

•Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.

•Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve ALICIya anında teslim edilen gayri maddi ürünlere ilişkin sözleşmeler.

• Niteliği itibariyle iade edilemeyecek Ürünler; ALICInın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen, tek kullanımlık Ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan Ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

• Aşağıdaki Ürünlerin iade edilebilmesi; Ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve Ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. 06.03.2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan ‘Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ 7.maddesinin 4. fıkrası (c) bendinde belirtilen ‘niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan’ ürün sınıfına giren her Türlü Kozmetik Ürün, İç Giyim Ürünleri, Her Türlü Kişisel Bakım ve Hijyen Ürünü ile yine aynı Yönetmelik 7.maddesinin 4.fıkrası (ç) bendi uyarınca Her Türlü Ses ve Görüntü Kaydı, Bilgisayar Yazılım Programları, DVD, VCD, CD vb., Bilgisayar ve Kırtasiye Sarf Malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ambalajları açılmış olursa, ALICI cayma hakkını kullanamaz.